Dancing Kids werd boven de doopvont gehouden in 2001.

Enkele ouders van de ouderraad Vrije basisschool De Sprankel wilden een buitenschoolse activiteit opstarten voor de kinderen van de school.

 

Dansjuf Valèrie was bereid om in dit avontuur mee te stappen. Het eerste jaar werd gestart met een 10-tal kinderen maar de dansvereniging groeide jaar na jaar. Momenteel is dit een initiatief dat geheel steunt op vrijwilligers uitgegroeid tot een vereniging van ca. 200 kinderen en jongeren.

 

Oorspronkelijk werd enkel dans aangeboden voor kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar maar de laatste jaren werd ervoor geopteerd om nieuwe wegen in te slaan en kregen ook break, kleuterdans en recreatief sporten een plaats binnen de vereniging. Deze laatste gaan enkel door onder voorbehoud van voldoende interesse en beschikbaarheid leerkrachten.

 

In alles wat we aanbieden streven we ernaar om het dansplezier voorop te stellen. Wie gebeten is door de dansmicrobe of de sport, kan zich bij ons uitleven  onder de deskundige leiding van onze gepassioneerde lesgevers.